Les tropes liberals entraran en joc des de les caselles de color verd situades a la part inferior del tauler.