Objectiu: Provar el prototip final.

En aquesta tercera sessió la gent de Lu2 ens han portar un prototip imprès, unes regles escrites i les cartes d’esdeveniment creades.

Hem comprovat les regles del joc, la mida del tauler i la disposició de les caselles, la ubicació de les sortides. També hem comprovat com adaptàvem el nombre de jugadors i les fitxes que controla cadascú, la durada de la partida, la quantitat dels torns, les estratègies a seguir…

És a dir hem mirat que el joc s’adaptés als requeriments inicials i hem provat tots els conceptes abans comentats.

Un cop provat el prototip la feina que ens queda es crear el joc definitiu per poder-lo publicar per la fira.