Objectiu: Provar el prototip que s’ha fet a partir dels requeriments de la primera sessió.

Elements físics del prototip:

Hem provat el joc en dos taulells formats per hexàgons (88 hexàgons) , aquest taulell re- presentarà el poble d’Alpens el dia de la batalla.
El soldats carlins i els liberals estan representats per soldats del Risk de color vermell i verd. (Uns 40 soldats de cada color)
Els jugadors estan representats per cubs de plàstic de diferents colors. (Groc, Negre, Blau, Lila, Taronja)
El menjar, la roba i els diners estan representats per peces circulars de diferent tipus que ens permeten indentificar-les.
Utilitzarem un dau de 6 cares, en aquest cas de pòquer.

Preparació de la partida de test:

Situem 4 sortides sobre el taulell, en 4 extrems oposats.
Situem les peces de menjar i roba sobre el taulell, de “moment” de forma aleatòria fins que decidim una altre mètode.
Situem 3 soldats Carlins sobre el taulell, ja que són els soldats que eren a Alpens, el mètode de col·locació i el nombre de soldats també s’ha de decidir.

Depenent del nombre de jugadors el nombre de peces variarà. El nombre total de peces (habitants d’Alpens) serà de 24.

2 jugadors – 12 peces
3 jugadors – 8 peces
4 jugadors – 6 peces
5 jugadors – 5 peces
6 jugadors – 4 peces

Es triarà quin serà el jugador que començarà la partida movent les seves peces, però abans de fer això cada jugador les situarà sobre el taulell. Això es farà en sentit invers al jugador que comença la partida.

Un cop situades totes les peces sobre el taulell (tots els habitants d’Alpens) comença la partida.

TORN del JUGADOR:

Moure una peça o un conjunt de peces del seu color, tants espais com caselles tingui lliures al seu voltant.
Si la peça porta càrrega (menjar, roba o diners), es resta un espai per cada peça de càrrega que porti.
Si es un conjunt d’habitants, el moviment també es redueix en un per cada peça que formi el conjunt.

Seguidament es tirar el dau, amb les següents accions segons el resultat:

Color Vermell: Afegeix una peça Carlina adjacent a una altra peça Carlina.
Color Verd: Afegeix una peça Liberal adjacent a una altra peça Liberal.
As: Afegeix una peça Carlina o Liberal adjacent.
Color Negre: Agafa una carta d’esdeveniment.

Sobre els soldats:

Els soldats sempre s’afegeixen a una casella adjacent on hi ha un soldat del mateix exèrcit.
Quan un soldat es situa en una casella, on hi ha un habitant, aquest s’aparta de la casella segons el criteri del que mou el soldat.
Si un soldat es situa sobre una casella on hi ha roba, menjar o diners, aquest es treuen del joc.

Sobre les cartes d’esdeveniment:

Quan es posa en joc una carta d’esdeveniment, aquesta tindrà efecte sobre la partida fins que surti una nova carta.
Un cop utilitzada la carta es descarta.

Final de la partida:

Quan les quatre sortides queden bloquejades i ja no pot fugir cap més habitant s’acaba la partida i es fa el recompte de punts.

Puntuació:

1 punt per cada peça (persona) que surt.
1 punt per cada peça de menjar.
1 punt per cada peça de roba.
1 punt addicional per cada conjunt de roba i menjar.
1 punt addicional per cada conjunt de diners i roba i menjar.
A les fotografies es poden veure les proves que vam fer amb el prototip, i vam analitzar els diferents aspectes del joc, els temps, els moviments, els esdeveniments, les estratègies…. En total vam fer entre 9 i 10 torns per cada jugador.

Per acabar de perfilar el prototip ens falta fer el següent:

Pensar i definir unes 20 cartes d’esdeveniment, relacionades amb la batalla.
Pensar el mecanisme per situar el menjar i la roba al taulell de joc.
Pensar el mecanisme per situar els soldats carlins al taulell.