Per jugar amb nens petits

Amb nens més petits de 8 anys es recomana no jugar amb les cartes d’esdeveniment. Quan al dau d’acció surt la carta d’esdeveniment el jugador podrà posar una tropa car- lina o liberal segons li convingui.

Robar roba o menjar

Aquesta és una regla avançada i no és recomanable fer-la servir en les primeres parti- des.
Si durant la partida un jugador actiu (atacant) mou un grup d’alpensins a una casella on hi ha alpensins d’un altre jugador (defensor) i aquest defensor té agafat material (roba, menjar, diners), l’atacant li pot prendre i perd un punt de moviment. En aquest moment un dels alpensins del grup atacant passa a controlar el nou material.

Recordem que per poder fer-ho, cal:

– Tenir prou punts de moviment.
– Tenir un alpensí per recollir el material.
– El grup atacant ha de tenir més alpensins a la casella que el defensor.