1 Tauler amb 99 hexàgons que representa el poble d’Alpens
48 Alpensins (peons de colors)
25 Tropes carlines (una tropa = una peça vermella)
25 Tropes liberals (una tropa = una peça verda)
14 Peces de roba
14 Peces de menjar
3 Peces de diners (només s’utilitzen si una carta d’esdeveniment ho indica)
1 Dau d’acció amb els símbols dels barrets carlins, liberals i de cartes d’esdeveniment
1 Dau numèric (només s’utilitza per col·locar el menjar i la roba a la disposició inicial)
30 Cartes d’esdeveniment