Les tropes carlines entraran en joc des de les caselles amb barret vermell situades a la part superior del tauler.