Cada jugador col·loca la seva família d’Alpensins al tauler de joc.